Nước Dưỡng Tóc Tinh Dầu Buởi Cocoon 140ml

145.000

Hằng ngày tóc và da đầu tiếp xúc với môi trường khói bụi, hóa chất và nhiệt độ cao dẫn đến các bệnh lý như nấm và rụng tóc. Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon giúp nuôi dưỡng mái tóc luôn khỏe mạnh và óng mượt từ bên trong.

Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon
Nước Dưỡng Tóc Tinh Dầu Buởi Cocoon 140ml

145.000